Võ lâm truyền kỳ 1 mobile|JX1 Efun Mobi
 • NHIỆM VỤ SƠ NHẬP


  • Nhiệm vụ sơ nhập tân thủ

   Điều Kiện:

   - Từ cấp 1 -> cấp 49.

   Gặp NPC Long Ngũ (tại trung tâm các thôn trấn) nhận nhiệm vụ.   NHIỆM VỤ 1:

   - Đối thoại cùng NPC Long Ngũ để nhận nhiệm vụ giao 3 miếng thịt tươi.

   - Sau khi đối thoại ra khỏi thôn, tiêu diệt quái vật cho đến khi nhận đủ 3 miếng thịt tươi.

   - Khi đã có đủ 3 miếng thịt tươi, gặp NPC Võ Sư để trả nhiệm vụ.

   - Phần thưởng: kinh nghiệm.

   NHIỆM VỤ 2:

   - Quay trở lại gặp NPC Long Ngũ để đối thoại.

   - NPC sẽ giới thiệu về một số tính năng.

   - Kết thúc đối thoại sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

   - Phần thưởng: kinh nghiệm.

   NHIỆM VỤ 3:

   - Tiếp tục đối thoại cùng NPC Long Ngũ.

   - Đến gặp chủ hiệu thuốc đối thoại để nhận 3 kim sáng dược (trung) và kinh nghiệm.

   - Đến gặp Thợ rèn đối thoại để nhận kinh nghiệm.

   - Đến gặp chủ tiệm tạp hóa đối thoại để nhận 2 thổ địa phù, 1 đôi giày và kinh nghiệm.

   - Quay trở về gặp Long Ngũ để hoàn thành nhiệm vụ.

   NHIỆM VỤ 4:

   - Đối thoại cùng NPC Long Ngũ để nhận nhiệm vụ giao 5 miếng thịt tươi.

   - Sau khi đối thoại ra khỏi thôn, tiêu diệt quái vật cho đến khi nhận đủ 5 miếng thịt tươi.

   - Khi đã có đủ 5 miếng thịt tươi, gặp NPC Võ Sư để trả nhiệm vụ.

   - Phần thưởng: kinh nghiệm.

   NHIỆM VỤ 5:

   - Quay trở lại gặp NPC Long Ngũ để đối thoại.

   - NPC sẽ giới thiệu về một số tính năng.

   - Kết thúc đối thoại sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

   - Phần thưởng: kinh nghiệm.

   NHIỆM VỤ 6:

   - Quay trở lại gặp NPC Long Ngũ để đối thoại.

   - NPC sẽ giới thiệu về một số tính năng.

   - Kết thúc đối thoại sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

   - Phần thưởng: kinh nghiệm.

   NHIỆM VỤ 7:

   - Quay trở lại gặp NPC Long Ngũ để đối thoại.

   - NPC sẽ giới thiệu về một số tính năng.

   - Kết thúc đối thoại sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

   - Phần thưởng: kinh nghiệm.

   Phần thưởng của toàn bộ chuỗi nhiệm vụ Sơ nhập bao gồm 1 số vật phẩm và lượng kinh nghiệm tối thiểu đạt cấp 20.