Võ lâm truyền kỳ 1 mobile|JX1 Efun Mobi
 • Nga My


  • Phật Pháp Vô Biên - Nga My phái

   Tương truyền lịch sử lập môn của Nga My cũng không đơn giản như nhiều phái khác: Quách Tường, Sư Tổ của phái này cùng với Trương Tam Phong, Sư Tổ của Võ Đang Phái mỗi người đều lãnh hội được một phần của Nhất Phẩm Kinh Thư: Cửu Dương Chân Kinh nên sau này, hai phái trên đường hành tẩu Giang Hồ xem ra luôn nể trọng nhau.

   Đệ tử phái này gồm toàn nữ giới, phần đông là người xuất gia. Trải qua nhiều đời, cũng đã có nhiều Nữ Chưởng Môn tiếp nối nhau dẫn dắt bang chúng, song nổi danh nhất là Diệt Tuyệt Sư Thái và Chu Chưởng Môn.

   Tổng Đà của phái này tọa lạc trên núi Nga My, tỉnh Tứ Xuyên, lại nằm trên thánh địa Phật giáo nên lấy tên đó mà đặt thành tên môn phái của mình.!

   Trấn Phái tuyệt học của phái này là “Phật pháp Vô biên” có thể rèn luyện đến tầng thứ 30.

   Một số chiêu thức của Nga My: Phiêu Tuyết Xuyên Vân, Túy Tiên Vong Nguyệt, Phong Vũ phiêu Hương, Phật Quang Phổ Chiếu, Bất Diệt Bất Tuyệt.

  • Nhiệm vụ cấp 10

   1. Sẽ được phong là: Vũ Y Ni.

   2. Học được võ công:

   Nga My Kiếm Pháp.

   Nga My Chưởng Pháp.

   Các bước thực hiện nhiệm vụ

   - Bước 1: Đến Tiền điện (238/310) gặp Diệu Ẩn, tiếp nhận nhiệm vụ giúp cô ấy hàn gắn chiếc gương đồng.

   - Bước 2: Xuống núi, tìm Diệu Ẩn tướng công (241/328), nhấp vào lời thoại, nhận được nửa miếng gương còn lại.

   - Bước 3: Đến Thành Đô gặp thợ rèn (388/320).

   - Bước 4: Để hai miếng gương lại chỗ người thợ rèn, đi tìm Lượng Ngân Khoáng trong rừng phía tây Thành Đô (378/303; 379/299; 386/302; 386/300; 375/301; 375/297; 370/299). Chỉ cần lấy 1 viên.

   - Bước 5: Giao Lượng Ngân Khoáng giao cho thợ rèn, nhận được tấm gương đã sửa xong.

   - Bước 6: Trở về Nga My phái gặp Diệu Ẩn.

   - Bước 7: Xuống núi, gặp Diệu Ẩn tướng công, truyền lời của Diệu Ẩn.

   - Bước 8: Trở về Nga My phái, gặp Diệu Ẩn, hoàn thành nhiệm vụ.

   Nhiệm vụ cấp 20

   1. Sẽ được phong là: Cẩm Y Ni.

   2. Học được võ công:

   Từ Hàng Phổ Độ.

   3. Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Diệu Như.

   Các bước thực hiện nhiệm vụ

   - Bước 1: Đến Giảng Kinh đường (240/307) gặp Diệu Như, tiếp nhận nhiệm vụ thu phục Mãnh hổ.

   - Bước 2: Đến Mãnh Hổ huyệt động phía sau núi, trong đó có ba con Bạch Hổ (Hổ Trắng) (222/199; 225/201; 222/202), phải đánh ba con này liên tục ba lần, sẽ khuất phục được chúng.

   - Bước 3: Trở về Giảng Kinh đường gặp Diệu Như phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.

   Nhiệm vụ cấp 30

   1. Sẽ được phong là: Bạch Liên Tiên Tử.

   2. Học được võ công:

   Thôi Song Vọng Nguyệt.

   Tứ Tượng Đồng Quy.

   Mộng Điệp.

   3. Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Mục Vân Từ.

   Các bước thực hiện nhiệm vụ

   - Bước 1: Đến phía sau Hậu điện (242/305), gặp Mục Vân Từ, tiếp nhận nhiệm vụ.

   - Bước 2: Đến tiệm tạp hóa ở Thành Đô (386/321) mua chân gà

   - Bước 3: Đến phía sau núi, tìm thấy một đầm nước, đánh bại năm con Thằn Lằn Chúa (297/302; 327/294; 312/304; 324/298; 311/300) sẽ cứu được Hỏa Hồ (Xác suất 50%). Hỏa Hồ sẽ phán đoán xem bạn có chân gà hay không, nếu có thì bạn cứu nó thành công. Nếu bạn không có chân gà thì xem như phải thực hiện nhiệm vụ lại từ đầu.

   - Bước 4: Trở về giao Hỏa Hồ giao cho Mục Vân Từ hoàn thành nhiệm vụ.

   Nhiệm vụ cấp 40

   1. Sẽ được phong là: Thanh Liên Tiên Tử.

   2. Học được võ công:

   Lưu Thuỷ.

   3. Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: "Bái Nguyệt Tiên Tử" Tô Từ Hinh.

   Các bước thực hiện nhiệm vụ

   - Bước 1: Đến Tả Thiên điện (246/304) gặp Tô Từ Hinh, tiếp nhận nhiệm vụ tìm Bạch Điểu Triều Phụng khúc phổ.

   - Bước 2: Đến Thành Đô -> Thanh Thành Sơn -> Thần Tiên Động. Vào trong động tìm Cao nhân (234/204), ông ta sẽ yêu cầu Bạn đánh bại con Linh thú (235/203).

   - Bước 3: Sau khi đánh bại nó, bạn lại nhấp vào lời thoại với Cao nhân. Ông ta yêu cầu bạn mang bức tranh Phù Dung Cẩm Kê đến đổi khúc phổ.

   - Bước 4: Đến "Thái Bình Tiêu Cục" ở Thành Đô phủ, gặp ông chủ Tiêu Cục (376/316), nhấp vào lời thoại, ông ta yêu cầu bạn tìm "Linh Xạ Hương nang", "Ưng Tình Hộ Thân phù" và "Bích Tỷ Giới Chỉ", sẽ giao "Phù Dung Cẩm Kê".

   - Bước 5: Vào trong thành đi tìm ba người, bạn sẽ lấy được ba món bảo vật nói trên:

   - Linh Xạ Hương nang: Đến Thành Đô tìm Tiết Tiểu muội (383/315), nhấp vào lời thoại, Tiết Tiểu muội yêu cầu bạn mang Ngân thiềm (Trâm cài) đến đổi. Đến tiệm tạp hóa mua Ngân thiềm (386/321) với giá 200 lượng. Trở lại gặp Tiết Tiểu muội, dùng Ngân thiềm (Trâm cài) đổi Hương nang.

   - Ưng Tình Hộ Thân phù: Tìm gặp Từ Vân Pháp Sư tại Tín Tướng tự (403/319) ở Thành Đô phủ, lần lượt trả lời ba câu hỏi, sẽ nhận được Ưng Tình Hộ Thân phù. (Đáp án lần lượt là: B, D, C). Nếu như đáp sai, bạn có thể nhấp vào lời thoại để thực hiện lại.

   - Bích Tỷ Giới Chỉ: Đến Thành Đô tìm Tân Viên Ngoại (400/309), trả lời hai câu hỏi sẽ nhận được Bích Tỷ Giới Chỉ (Đáp án là : B, C). Nếu như đáp sai, bạn có thể nhấp vào lời thoại để thực hiện lại.

   - Bước 6: Trở lại "Thái Bình Tiêu Cục" ở Thành Đô phủ, giao "Linh Xạ Hương nang", "Ưng Tình Hộ Thân phù" và "Bích Tỷ Giới Chỉ" để đổi "Phù Dung Cẩm Kê".

   - Bước 7: Trở về Thần Tiên động, gặp Cao nhân, nhấp vào lời thoại, dùng "Phù Dung Cẩm Kê" đổi "Bách Điểu Triều Phong".

   - Bước 8: Trở về Nga My phái, đến Tả Thiên điện gặp Tô Từ Hinh, giao "Bách Điểu Triều Phong", hoàn thành nhiệm vụ.

   Nhiệm vụ cấp 50

   1. Sẽ được phong là: Tán Hoa Thiên Nữ.

   2. Học được võ công:

   Phật Tâm Từ Hựu.

   3. Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Chưởng môn Thanh Hiểu Sư Thái.

   Các bước thực hiện nhiệm vụ

   - Bước 1: Đến Chánh điện (248/304) gặp Thanh Hiểu Sư Thái, tiếp nhận nhiệm vụ.

   - Bước 2: Đến Tín Tướng Tự ở Thành Đô gặp Từ Vân Pháp Sư (403/319). Từ Vân cho biết Đại Sư Từ Hải đã vào hậu viên chưa thấy trở ra.

   - Bước 3: Đến Hậu Viện, phát hiện một mật đạo, tìm tên Phản Tăng Đầu Mục (230/198), đánh bại hắn cứu được Từ Hải Đại Sư (xác suất 30%). Sau đó đưa "Kim Tuyến Tú Tượng Kim Cang Kinh" giao cho ông ta. Lưu ý: Vì tỷ lệ cứu được Từ Hải Đại Sư không cao nên bạn cần kiên trì, đánh đến khi nhận được thông báo của hệ thống hay thấy mất quyển kinh trong hành trang là được.

   - Bước 4: Trở lại Nga My, đến Chánh điện gặp Thanh Hiểu Sư Thái phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.

   Nhiệm vụ xuất sư

   1. Sẽ được phong là: Thánh Nữ.

   2. Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Chưởng môn Thanh Hiểu Sư Thái.

   Các bước thực hiện nhiệm vụ

   - Bước 1: Đến Chánh điện (248/304) gặp Thanh Hiểu Sư Thái, tiếp nhận nhiệm vụ.

   - Bước 2: Từ Nga My, bạn đi theo hướng Tây-Nam đến Trường Giang Nguyên Đầu, tìm tên phản đồ Ni Cô Thanh Hòa (263/373), đánh bại hắn lấy được "Yên Ngọc Chỉ Hoàn" (xác suất :20%).

   - Bước 3: Trở lại Nga My, đến Chánh điện gặp Thanh Hiểu Sư Thái phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.

   Nhiệm vụ trùng phản sư môn

   1. Yêu Cầu: Người chơi đã xuất sư, đẳng cấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào, có thể đến gặp trưởng môn của phái giao 5 vạn lượng để trùng phản sư môn. Từ đó về sau có thể tùy ý ra vào sư môn.

   2. Phần Thưởng:

   Bất Diệt Bất Tuyệt.

   Phật Quang Phổ Chiếu.

   Phật Pháp Vô Biên.

   Thanh Âm Phạn Xướng.

   3. Được phong là: Kim Đỉnh Thánh Nữ.

   Nhiệm vụ cấp 90

   1. Yêu Cầu: Từ cấp 90 trở lên, danh vọng trên 240 điểm, là Nga My ký danh đệ tử, trước mắt chưa gia nhập môn phái nào.

   2. Phần Thưởng:

   Tam Nga Tế Nguyệt.

   Phong Sương Toái Ảnh.

   Phổ Độ Chúng Sinh.

   Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả các môn phái khác đều có thể làm nhiệm vụ này để nhận phần thưởng điểm danh vọng, nhưng không học được chiêu thức).

   Các bước thực hiện nhiệm vụ

   - Bước 1: Đến Thành Đô gặp Tiêu Bà Bà (388/313), tiếp nhận nhiệm vụ truy tìm bộ bí kíp Vô Tự Thiên Thư đã bị mất.

   - Bước 2: Đến Thành Đô -> Thanh Thành Sơn -> Thần Tiên Động. Vào trong động đánh bại Dạ Xoa (209/197) lấy được "Vô Tự Thiên Thư".

   - Bước 3: Về Thành Đô gặp Tiêu Bà Bà. Bà ta hậu tạ bạn 1 vạn lượng bạc và nhờ bạn mang quyển Vô Tự Thiên Thư lên giao cho phái Nga My.

   - Bước 4: Lên Nga My, đến Chánh điện (248/304) gặp Thanh Hiểu Sư Thái. Sau khi giao tặng Vô Tự Thiên Thư bạn sẽ nhận được Nga My Lệnh Tiễn.

   - Bước 5: Về Thành Đô gặp Tiêu Bà Bà. Vừa gặp Tiêu Bà Bà thì nghe tin Chưởng Môn Nga My gửi bồ câu gọi bạn về Nga My gấp, chỉ còn cách phục mệnh.

   - Bước 6: Trở lại Nga My, đến Chánh điện gặp Thanh Hiểu Sư Thái phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.

   Nhiệm vụ ký danh đệ tử

   Các bước thực hiện nhiệm vụ

   - Bước 1: Từ Thành Đô phủ, đi hướng tây tây-bắc sang Nga My. Tìm đến Thanh Âm Đình và nói chuyện với Diệp Băng Hân (239/331), chấp nhận thử thách để làm để tử ký danh. Cô ta sẽ đưa ra 3 câu hỏi về trà, đây cũng là thử thách đầu tiên:

   - Câu hỏi thứ nhất, chọn trả lời số 3: Ô Long Trà

   - Câu hỏi thứ hai, chọn trả lời số 3: Tuyết trên hoa mai

   - Câu hỏi thứ ba, chọn trả lời số 1: Thái Bình, Hy Châu

   - Bước 2: Tiếp theo là tìm đến Nghinh Khách Phá gặp Phất Vân Tiên Tử Tần Kỳ Phong (227/321), và trả lời 3 câu hỏi như sau:

   - Câu hỏi thứ nhất, chọn trả lời số 3: Thập Diện Mai Phục

   - Câu hỏi thứ hai, chọn trả lời số 1: Hoang Chung

   - Câu hỏi thứ ba, chọn trả lời số 2: Kê Kiện

   - Bước 3: Đi tiếp đến Bán Thiên Phá gặp Hoành Ba Tiên Tử Hà Linh Phiêu (229/319), trả lời 3 câu hỏi như sau:

   - Câu hỏi thứ nhất, chọn trả lời số 1: Bán nhập giang phong bán nhập vân

   - Câu hỏi thứ hai, chọn trả lời số 2: Đơn độc thương mãng tự vịnh thơ

   - Câu hỏi thứ ba, chọn trả lời số 3: Ngũ nhạc các khâu sơn

   - Bước 4: Sau đó quay lại chỗ Toàn Thiên Phá gặp Di Quang Tiên Tử Tạ Vân La (221/320) chấp nhận xông trận để đoạt Bạch Ngọc Như Ý từ tay Vũ Y Ni (216/319), (208/314), (220/311), (224/315), (227/312).

   - Bước 5: Khi có được Bạch Ngọc Như Ý, hãy đến lối ra trao cho Diệu Trần (230/312) và hoàn thành nhiệm vụ.

  • Kỹ Năng Nga My Kiếm

   Ưu Điểm

   - Chiêu thức từ xa và phạm vi cực rộng

   - Nga My kiếm áp sát cực kỳ khó chịu vì dính băng sát và độ giật cao

   - Cơ động với nhiều kỹ năng buff

   - Kháng cực cao và chống hiệu ứng cực tốt

   - Rất có lợi thế khi có NM trong Team

   Nhược Điểm

   - Cần trang bị cao và kỹ năng PK

   - Yêu cầu cấp độ cao, càng cao thì càng mạnh

   - Dễ bị hệ Thổ hạ sát

   Cách tăng điểm tiềm năng

   - Sức mạnh: 90%

   - Sinh khí: 10-20%

   - Thân pháp: không cần thiết

   - Nội công: không cần thiết

   Kỹ Năng Nga My Chưởng

   Ưu Điểm

   - Chiêu thức từ xa và phạm vi cực rộng

   - Độ giật khá cao nếu solo 1-1, có thể ko chạy lết được ra ngoài vì băng sát khá cao

   - Cơ động với nhiều kỹ năng buff

   - Kháng cực cao và chống hiệu ứng cực tốt

   - Rất có lợi thế khi có NM trong Team

   Nhược Điểm

   - Chạy bộ và không có kỹ năng tăng tốc độ di chuyển

   - Dễ bị hệ Thổ hạ sát

   - Hạn chế PK đông người, vì kỹ năng chỉ giữ chân được 1-2 đối thủ

   Cách tăng điểm tiềm năng

   - Sức mạnh: không cần thiết

   - Sinh khí: 100%

   - Thân pháp: không cần thiết

   - Nội công: không cần thiết

   Kỹ Năng Nga My Hỗ Trợ

   Ưu Điểm

   - Hỗ trợ buff toàn diện và chuyên về buff

   Nhược Điểm

   - Cần hy sinh bản thân để đồng đội PK được tốt hơn

   Cách tăng điểm tiềm năng

   - Sức mạnh: không cần thiết

   - Sinh khí: 100%

   - Thân pháp: không cần thiết

   - Nội công: không cần thiết   Lưu ý: đây chỉ là hướng dẫn tổng quan, mỗi nhân sỹ sẽ có sự lựa chọn cho riêng mình trên con đường hành tẩu giang hồ.

  • Nhiệm vụ cấp 10

   Nhiệm vụ cấp 20

   Nhiệm vụ cấp 30

   Nhiệm vụ cấp 40

   Nhiệm vụ cấp 50

   Nhiệm vụ xuất sư

   Nhiệm vụ trùng phản sư môn

   Nhiệm vụ ký danh

   Nhiệm vụ cấp 90