Võ lâm truyền kỳ 1 mobile|JX1 Efun Mobi
 • Ngũ Độc


  • Bách Độc Xuyên Tâm - Ngũ Độc Giáo

   Nơi Ngũ Độc Giáo hùng cứ là núi Ngũ Độc nơi miền Tây Vực xa xôi ít người biết tới. Đây là một giáo phái thần bí, người trong Giang hồ gọi là sắc biến. Nguyên tắc của Ngũ Độc Giáo là “Lợi ích quyết định bạn thù”, có lợi mới làm, căn bản là không quản bất kể chuyện thị phi chính tà nào. Ngũ Độc Giáo còn có một điều là “ai phải tội với Ngũ Độc Giáo, người đó sẽ chết không toàn thây”, như thế những kẻ thù của Ngũ Độc Giáo đều sẽ chết.

   Giữa các Đồng môn Ngũ Độc Giáo có thể nói không có tình nghĩa gì cả, giữa các giáo đồ cũng có thể dùng độc hạ độc, người bị trúng độc chết là do tội học nghệ chưa tinh! Chính vì thế mà các giáo đồ luôn nghi kỵ lẫn nhau, mỗi người đều muốn mình có thể chế tạo được thuốc độc mạnh hơn người khác, như thế khi hạ độc làm cho người khác không cảm thấy gì, không thể phòng tránh được. Vô hình chung, điều này đã đẩy kỹ năng dụng độc của phái này ngày càng tinh vi.

   Địa thế hiểm trở, muôn trùng hiểm nguy là những từ mô tả chính xác tổng đàn Ngũ Độc Giáo!

   Một số chiêu thức của Ngũ Độc: Độc Sa Chưởng, Ngũ Độc Đao Pháp, U Minh Khô Lâu, Vô Hình Mê Diệc, Thiên Cuồng Địa Sát, Chu Cáp Thanh Minh, Di Hoa Tiếp Mộc.

  • Nhiệm vụ cấp 10

   1. Sẽ được phong là: Đoạt Hồn Tán Nhân.

   2. Học được võ công:

   Ngũ Độc Đao Pháp.

   Ngũ Độc Chưởng Pháp.

   Cửu Thiên Cuồng Lôi.

   3. Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Mặc Thù trại, chủ trại Độc Nha.

   Các bước thực hiện nhiệm vụ

   - Bước 1: Đến Mặc Thù trại gặp Độc Nha (186/195), tiếp nhận nhiệm vụ.

   - Bước 2: Đến Nhạn Đãng Sơn (đi từ thôn Long Tuyền, theo hướng Đông-Bắc), đánh Nhện (89/182; 88/190; 90/198; 98/195; 108/190; 117/193). Đương nhiên bạn không phải đánh tất cả các con ở các tọa độ trên, mà chỉ cần đánh đủ 10 con là được.

   - Bước 3: Sau khi bắt được 10 con nhện, đến Long Tuyền thôn, vào Dược điếm (196/203) mua 10 bao Tín Thạch.

   - Bước 4: Trở về giao cho Độc Nha, hoàn thành nhiệm vụ.

   Nhiệm vụ cấp 20

   1. Sẽ được phong là: Thôi Mệnh Sứ giả.

   2. Học được võ công:

   Xích Diệm Thực Thiên.

   Tạp Nan Dược Kinh.

   3. Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Ngân Thiềm trại chủ Bạch Doanh Doanh.

   Các bước thực hiện nhiệm vụ

   - Bước 1: Đến Ngân Thiềm trại chủ Bạch Doanh Doanh (220/209), tiếp nhận nhiệm vụ truy sát bọn La Tiêu Thất Quỷ.

   - Bước 2: Bạn có 2 cách đến La Tiêu Sơn, một từ Lâm An phủ -> La Tiêu Sơn (đường góc phải, ở dưới), hai là từ Long Tuyền thôn đi theo hướng bắc. Đánh bảy tên Sắc Quỷ (245/166; 247/170; 241/169; 231/159; 225/162; 228/166; 232/169), đánh bại chúng sẽ lấy được bảy cái đầu người.

   - Bước 3: Mang đầu người về gặp Bạch Doanh Doanh phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.

   Nhiệm vụ cấp 30

   1. Sẽ được phong là: Hắc Ám Diêm La.

   2. Học được võ công:

   U Minh Khô Lâu.

   Vô Hình Độc.

   Bách Độc Xuyên Tâm.

   Băng Lam Huyền Tinh.

   3. Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Xích Yết trại chủ Đồ Dị.

   Các bước thực hiện nhiệm vụ

   - Bước 1: Đến Xích Yết trại gặp Đồ Dị(169/184), tiếp nhận nhiệm vụ.

   - Bước 2: Từ Ngũ Độc giáo đến Vũ Di sơn, đánh bại những tên phản tặc (146/183) tại khu vực này, sẽ có cơ hội lấy lại Mộc Hương Đỉnh, sau đó trở về phục mệnh.

   - Bước 3: Trở lại Xích Yết trại, giao Mộc Hương Đỉnh cho Đồ Dị, phát hiện đây là Mộc Hương Đỉnh giả.

   - Bước 4: Trở lại Vũ Di sơn, lần này phải đánh tên Phản Tặc Đầu Mục (145/183), sẽ lấy lại được Mộc Hương Đỉnh thật.

   - Bước 5: Mang Mộc Hương Đỉnh thật Về giao cho Đồ Dị , hoàn thành nhiệm vụ.

   Nhiệm vụ cấp 40

   1. Sẽ được phong là: Vô Động La Sát.

   2. Học được võ công:

   Vạn Độc Thực Tâm.

   Xuyên Y Phá Giáp.

   3. Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Kim Xà trại chủ Vân Bất Tà.

   Các bước thực hiện nhiệm vụ

   - Bước 1: Đến Kim Xà trại gặp Vân Bất Tà (155/170), nhận nhiệm vụ. Vân Bất Tà đã rất cẩn thận dặn dò bạn rằng: chỉ có Xạ Hương mới có thể khống chế được Mãng Xà.

   - Bước 2: Đến Hiệu Thuốc (221/192) ở Dương Châu để mua Xạ Hương.

   - Bước 3: Về Ngũ Độc giáo, vào Kim Xà Trạch đánh ba con Nhãn Kính Vương Mãng Xà (118/140; 117/139; 116/139) và bắt 1 con đem về.

   - Bước 4: Trở về Kim Xà trại giao rắn cho Vân Bất Tà, hoàn thành nhiệm vụ. (145/183), sẽ lấy lại được Mộc Hương Đỉnh thật.

   Nhiệm vụ cấp 50

   1. Sẽ được phong là: Cô Độc Tôn Giả.

   2. Học được võ công:

   Xuyên Tâm Độc Thứ.

   3. Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Thanh Ngô trại chủ Thang Bật.

   Các bước thực hiện nhiệm vụ

   - Bước 1: Đến Thanh Ngô trại gặp Thang Bật(200/201), nhận nhiệm vụ đi Vũ Di Sơn lấy lại Ngọc San Hô.

   - Bước 2: Từ Ngũ Độc giáo đến Vũ Di sơn (188/231), vào Ngọc Hoa động, đánh bại hai tên Lưu Khấu (229/201; 195/176) biết được Ngọc San Hô đã bị bọn cướp ở La Tiêu Sơn lấy đi.

   - Bước 3: Đến Long Tuyền thôn -> La Tiêu Sơn vào Nghiệt Long động, tìm tên Ăn Cướp(237/216), đánh bại hắn sẽ lấy lại được Ngọc San Hô.

   - Bước 4: Mang Ngọc San Hô về giao cho Thang Bật, hoàn thành nhiệm vụ.

   Nhiệm vụ xuất sư

   1. Sẽ được phong là: U Minh Quỷ Sứ.

   2. Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Giáo chủ Ngũ Độc giáo Hắc Diện Lang Quân.

   Các bước thực hiện nhiệm vụ

   - Bước 1: Đến Tổng trại gặp Ngũ Độc Giáo chủ Hắc Diện Lang Quân (220/166), tiếp nhận nhiệm vụ lấy lại một món báu vật của bổn môn.

   - Bước 2: Đến Nhạn Đãng Sơn (đi từ thôn Long Tuyền, đường góc trên, bên phải hướng), vào Dương Giác Động đánh Nhạn Đẵng phái đệ tử (206/184). Ở đây có khoang bốn đến năm tên đệ tử Nhạn Đẵng phái, sau khi đánh bại lũ đệ tử thì Chưởng môn của chúng sẽ xuất hiện (206/184). Đánh bại tên Chưởng môn lấy được Từ Độc Chu (có thể sau khi đánh chết tên Chưởng môn, bạn không lấy được vật phẩm liền, nên bạn cứ kiên trì đánh chúng đến chừng nào lấy được mới thôi).

   - Bước 3: Về Tổng trại gặp Ngũ Độc Giáo chủ Hắc Diện Lang Quân, hoàn thành nhiệm vụ.

   Nhiệm vụ trùng phản sư môn

   1. Yêu Cầu: Người chơi đã xuất sư, đẳng cấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào, có thể đến gặp trưởng môn của phái giao 5 vạn lượng để trùng phản sư môn. Từ đó về sau có thể tùy ý ra vào sư môn.

   2. Phần Thưởng:

   Thiên Cương Địa Sát.

   Chu Cáp Thanh Minh.

   Ngũ Độc Kỳ Kinh.

   3. Được phong là: U Minh Quỷ Vương.

   Nhiệm vụ cấp 90

   1. Yêu Cầu: Từ cấp 90 trở lên, danh vọng trên 240 điểm, là Ngũ Độc ký danh đệ tử, trước mắt chưa gia nhập môn phái nào.

   2. Phần Thưởng:

   Âm Phong Thực Cốt.

   Huyền Âm Trảm.

   Đoạn Cân Hủ Cốt.

   Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả các môn phái khác đều có thể làm nhiệm vụ này để nhận phần thưởng điểm danh vọng, nhưng không học được chiêu thức).

   Các bước thực hiện nhiệm vụ

   - Bước 1: Đến Long Tuyền Thôn gặp Uy Duẫn Chuân (206/203), biết được hắn ta trúng phải độc Âm Dương Tiếu của Vân Bất Tà, bạn quyết tâm tìm cho ra sự thật.

   - Bước 2: Đến Ngũ Độc giáo vào Kim Xà trại (155/170), gặp Vân Bất Tà định đòi hắn đưa thuốc giải thì bị nhờ đi đưa thư. Không thành vấn đề, người tốt luôn biết giúp đỡ người khác.

   - Bước 3: Đến Thành Đô -> Đường Môn vào Y Dược phòng (515/322), gặp Đường Dã trao cho ông ta bức thư. Biết được âm mưu quá nham hiểm của Vân Bất Tà, bạn không thể tha cho hắn được.

   - Bước 4: Trở lại Ngũ Độc giáo vào Kim Xà trại gặp Vân Bất Tà.

   - Bước 5: Đánh bại Vân Bất Tà, mang thuốc giải về Long Tuyền Thôn gặp Uy Duẫn Chuân, hoàn thành nhiệm vụ.

   Nhiệm vụ ký danh đệ tử

   Các bước thực hiện nhiệm vụ

   - Bước 1: Từ Lâm An Phủ, đi xa phu tới Long Tuyền Thôn. Đi theo hướng đông-nam. Khi đã vào đến Ngũ Độc giáo thì đi tìm tên Đệ tử Ngũ Độc giáo (188/231) đứng gần lối đi sang Võ Di Sơn, tiếp nhận nhiệm vụ.

   - Bước 2: Sau đó đi vào Mê Cung Nhập Môn (210/218) của Ngũ Độc Giáo, tìm và giết đủ 5 con vật sau đây, sau khi giết chúng có thể nhận được các Sợi lông chim Khổng tước.

   - Độc mãng (161/195), (236/159) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ nhất.

   - Bò cạp chúa (257/193), (199/198) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ hai.

   - Nhện độc (264/188) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ ba.

   - Cóc đỏ (203/158) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ tư.

   - Thằn lằn (181/183), (276/176) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ năm.

   - Bước 3: Sau đó mang 5 sợi lông chim này giao cho tên Đệ tử Ngũ Độc giáo (171/186) ở ngay cửa động là xong.

  • Kỹ Năng Ngũ Độc Đao

   Ưu Điểm

   - PK trên ngựa rất linh hoạt

   - Độ giật và kỹ năng chiêu thức xuất 2 lần

   - Khi đối phương đã rút độc thì cứ việc chạy vòng vòng

   Nhược Điểm

   - Cần trang bị cao để tăng PTVL (tối thiểu PTVL = 75)

   - Kỹ năng PK cao để rỉa máu và kết thúc đối thủ

   - Cấp thấp thì chẳng đánh được ai, vì điểm kỹ năng cần rất nhiều

   - Đừng để chết trước khi đối phương chưa rút độc

   Cách tăng điểm tiềm năng

   - Sức mạnh: không cần thiết

   - Sinh khí: 100%

   - Thân pháp: không cần thiết

   - Nội công: không cần thiết

   Kỹ Năng Ngũ Độc Chưởng Pháp

   Ưu Điểm

   - Chiêu thức tầm xa

   - Độ giật cao

   - Đánh vài chưởng là rút độc rất tởm và khiến đối thủ bơm máu cực nhiều hoặc chết trong trận chiến

   Nhược Điểm

   - Chạy bộ và không có kỹ năng tăng tốc độ di chuyển

   - kỹ năng bơm máu phải cực cao để sống xốt trong trận chiến

   - Hạn chế PK hội đồng

   Cách tăng điểm tiềm năng

   - Sức mạnh: không cần thiết

   - Sinh khí: 100%

   - Thân pháp: không cần thiết

   - Nội công: không cần thiết

   Kỹ Năng Ngũ Độc Bùa Chú

   Ưu Điểm

   - Hỗ trợ đồng đội đánh Boss hoặc PK team, công thành, ...

   - Trang bị thêm 1 vũ khí chưởng pháp để được buff bùa nhanh hơn.

   - Cực kỳ khó chịu khi có 1 ngũ độc bùa trong Tống Kim hoặc PK săn boss.

   Nhược Điểm

   - Hy sinh bản thân để hỗ trợ đồng đội

   Cách tăng điểm tiềm năng

   - Sức mạnh: không cần thiết

   - Sinh khí: 100%

   - Thân pháp: không cần thiết

   - Nội công: không cần thiết   Lưu ý: đây chỉ là hướng dẫn tổng quan, mỗi nhân sỹ sẽ có sự lựa chọn cho riêng mình trên con đường hành tẩu giang hồ.

  • Nhiệm vụ cấp 10

   Nhiệm vụ cấp 20

   Nhiệm vụ cấp 30

   Nhiệm vụ cấp 40

   Nhiệm vụ cấp 50

   Nhiệm vụ xuất sư

   Nhiệm vụ trùng phản sư môn

   Nhiệm vụ ký danh

   Nhiệm vụ cấp 90