Võ lâm truyền kỳ 1 mobile|JX1 Efun Mobi
 • Côn Lôn


  • Lôi Động Cửu Thiên - Côn Lôn phái

   Côn Lôn phái vốn nằm nơi miền Tân Cương, Tây vực, cách xa và rất ít khi liên hệ với Trung Nguyên. Tuy được sáng lập đã lâu, xong sau khi Sư Tổ khai phái qua đời, trong phái không có ai là xuất chúng, do vậy phái này cứ mãi chịu kiếp vô danh nơi cõi xa xôi. Mãi cho đến khi hơn trăm năm trước, Côn Luân phái xuất hiện một vị kỳ nhân. Người này không những tạo được uy danh lừng lẫy trong võ lâm Trung Nguyên mà còn giúp tên tuổi của Côn Lôn bắt đầu lan rộng khắp võ lâm.

   Nhờ hồng phước của tiền nhân, các vị chưởng môn kế tiếp đều có tài lược, không ngừng làm lớn mạnh Côn Lôn phái, khiến nó dần trở thành môn phái lớn trong Giang hồ, hùng cứ Tây vực, cùng tranh quyền với các đại môn phái.

   Tuyệt học trấn phái là "Ngũ Lôi Chính Pháp" có thể rèn luyện đến tầng thứ 20. Đệ tử phái này có cả nam lẫn nữ, chuyên dùng đạo chú. Tuy tin vào đạo Giáo nhưng lại được phép hôn phối.

   Tổng đà của môn phái có hệ thống chiêu thức phức tạp bậc nhất Võ Lâm!

   Một số chiêu thức của Côn Luân phái: Ngũ Lôi Chính Pháp, Nhất Khí Tam Thanh Phù, Khí Hàn Ngạo Tuyết, Côn Lôn đao Pháp.

  • Nhiệm vụ cấp 10

   1. Sẽ được phong là: Phụng Kiếm Đệ Tử.

   2. Học được võ công:

   Côn Lôn Đao Pháp

   Côn Lôn Kiếm Pháp.

   Thanh Phong Phù.

   Thúc Phược Chú.

   3. Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Tiểu Hàn.

   Các bước thực hiện nhiệm vụ

   - Bước 1: Đến Tịch Nhan gặp Tiểu Hàn (184/196) nhận nhiệm vụ hái thuốc. Cần thu thập đủ 5 loại dược liệu là: Tử Mục Túc, Địa Cẩm Thảo, Thiến Thảo, Hổ Nhĩ Thảo và Linh Chi.

   - Bước 2: Từ Côn Lôn Phái -> Long Môn Trấn -> Dược Vương Cốc, đánh con Mèo rừng tại (304/234), (297/227), (302/221), (298/206), (303/199),(314/205), (304/205), (301/198), (292/201), đến khi nhận đủ 5 loại dược liệu.

   - Bước 3: Có đủ 5 loại dược liệu, trở về Côn Lôn Phái giao cho Tiểu Hàn, hoàn thành nhiệm vụ.

   Nhiệm vụ cấp 20

   1. Sẽ được phong là: Tử Vi Hộ Pháp.

   2. Học được võ công:

   Ky Bán Phù.

   3. Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Thán Tức Lão Nhân.

   Các bước thực hiện nhiệm vụ

   - Bước 1: Đến gặp Thán Tức Lão Nhân (191/201) nhận nhiệm vụ tìm Xương đầu Lạc đà.

   - Bước 2: Từ Côn Lôn Phái -> Long Môn Trấn -> Dược Vương Cốc -> Dược Vương Động tầng 1 (288/205).

   - Bước 3: Đánh Thổ Phỉ tại (193/199), (196/201), (197/201).

   - Bước 4: Lấy được Xương đầu Lạc đà mang về Côn Lôn Phái giao cho Thán Tức Lão Nhân, hoàn thành nhiệm vụ.

   Nhiệm vụ cấp 30

   1. Sẽ được phong là: Thái Vi Hộ Pháp.

   2. Học được võ công:

   Thiên Tế Tấn Lôi.

   Thiên Thanh Địa Trọc.

   Nhất Khí Tam Thanh.

   Bắc Minh Đáo Hải.

   3. Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Chu Khuyết.

   Các bước thực hiện nhiệm vụ

   - Bước 1: Gặp Đại Sư Chu Khuyết (198/200) nhận nhiệm vụ tìm kiếm 3 viên Dạ Minh Châu.

   - Bước 2: Từ Côn Lôn Phái -> Long Môn Trấn -> Dược Vương Cốc -> Tuyết Báo động tầng 1 (288/201).

   - Bước 3: Đánh 3 con quái vật tại Cáo Đỏ (202/200), Hoa Ban Báo (201/205), Vân Báo (192/205) để nhận 3 viên Da Minh Châu.

   - Bước 4: Đem 3 viên Dạ Minh Châu về Côn Lôn Phái giao cho Đại Sư Chu Khuyết, hoàn thành nhiệm vụ.

   Nhiệm vụ cấp 40

   1. Sẽ được phong là: Thiên Vi Hộ Pháp.

   2. Học được võ công:

   Khí Hàn Ngạo Tuyết.

   Khí Tâm Phù.

   3. Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Lộ Vân Viễn.

   Các bước thực hiện nhiệm vụ

   - Bước 1: Đến Tử Vi Điện gặp Thanh Liên Tử (187/199) nhận nhiệm vụ lên đỉnh Kiến Tính đoạt Huyết Hồn Thần Kiếm.

   - Bước 2: Từ Côn Lôn Phái -> Kiến Tính Phong Sơn động (208/188).

   - Bước 3: Vào động đánh bại tên Hồng Nguyệt (209/178), (208/193). Biết được thanh kiếm đã bị tên đầu lĩnh của chúng cất giấu.

   - Bước 4: Đánh Lam Vân đến khi lấy được chìa khoá tại (220/199), (206/198).

   - Bước 5: Có được chìa khoá, đến mở rương tại (191/175) lấy Huyết Hồn Thần Kiếm.

   - Bước 6: Trở về Côn Lôn Phái tại Tử Vi Điện giao Huyết Hồn Thần Kiếm cho Thanh Liên Tử, hoàn thành nhiệm vụ.

   Nhiệm vụ cấp 50

   1. Sẽ được phong là: Thụ Phù Thiên Tướng.

   2. Học được võ công:

   Mê Tung Hoan Ảnh.

   Cuồng Phong Sâu Điện.

   3. Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Ngọc Hoành Tử.

   Các bước thực hiện nhiệm vụ

   - Bước 1: Gặp Ngọc Hoành Tử tại Thiên Vi Điện (195/195) nhận nhiệm vụ.

   - Bước 2: Từ Côn Lôn Phái đến Băng huyệt động (222/223).

   - Bước 3: Đánh 5 con Đại Tuyết Quái tại 5 vị trí (183/200), (205/201), (203/198), (191/200), (184/203).

   - Bước 4: Sau khi giết đủ 5 con lúc đó Quái Nhân mới xuất hiện, đánh Quái Nhân (197/201) lấy được một Núm tóc.

   - Bước 5: Trở về Côn Lôn Phái tại Thiên Vi Điện giao Núm tóc cho Ngọc Hoành Tử, hoàn thành nhiệm vụ.

   Nhiệm vụ xuất sư

   1. Sẽ được phong là: Tiên Phù Chân Quân.

   2. Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Chưởng môn Tuyền Cơ Tử.

   Các bước thực hiện nhiệm vụ

   - Bước 1: Gặp Chưởng môn Tuyền Cơ Tử tại Chính Điện (190/196) nhận nhiệm vụ tìm Ngũ Sắc Thạch.

   - Bước 2: Từ Côn Lôn Phái -> Long Môn Trấn -> Hoàng Hà Nguyên Đầu. Gặp Vô Danh Lão Đạo (214/196).

   - Bước 3: Vào Lưu Tiên Động Tầng 1, đánh bại Truy Hồn (211/203), (208/197). Lấy được Phục Hy Tỏa, tiến vào tầng 2. Lưu ý: Đánh đến khi nào vật phẩm rớt ra thì mới hoàn thành.

   - Bước 4: Vào Lưu Tiên Động Tầng 2 (Chọn dòng thứ 2 "Tụy Nhân" để mở cửa động tầng 2), đánh bại Thừa Phong (201/188), (194/194), lấy được Viêm Đế Tỏa.

   - Bước 5: Vào Lưu Tiên Động Tầng 3 (Chọn dòng thứ 4 "Tinh Vệ" để mở cửa động tầng 3), đánh bại Lưu Tinh (208/193), (215/197), lấy được Thiếu Hạo Tỏa.

   - Bước 6: Vào Lưu Tiên Động Tầng 4, (Chọn dòng thứ 1 "Xuân" để mở cửa động tầng 4) đánh bại Tật Điện (202/196), (201/191), lấy đươc Chuyên Húc Tỏa.

   - Bước 7: Vào Lưu Tiên Động Tầng 5 (Chọn dòng thứ 2 "Đất trời phân đôi" để mở cửa động tầng 5), đánh bại Nữ Thích Khách (218/209), lấy được Hoàng Đế Tỏa.

   - Bước 8: Khi lấy đủ 5 vật phẩm tiến vào tầng cuối (Chọn dòng thứ 3 "Hai bức tượng súc vật bằng gỗ" để mở cửa động tầng cuối), mở rương tại (199/199) lấy được Ngũ Sắc Thạch.

   - Bước 9: Trở về Côn Lôn Phái tại Chính Điện giao Ngũ Sắc Thạch cho Chưởng môn Tuyền Cơ Tử, hoàn thành nhiệm vụ.

   Nhiệm vụ trùng phản sư môn

   1. Yêu Cầu: Người chơi đã xuất sư, đẳng cấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào, có thể đến gặp trưởng môn của phái giao 5 vạn lượng để trùng phản sư môn. Từ đó về sau có thể tùy ý ra vào sư môn.

   2. Phần Thưởng:

   Ngũ Lôi Chính Pháp.

   Sương Ngạo Côn Lôn.

   3. Được phong là: Hộ Pháp Chân Quân.

   Nhiệm vụ cấp 90

   1. Yêu Cầu: Từ cấp 90 trở lên, danh vọng trên 240 điểm, là Côn Lôn ký danh đệ tử, trước mắt chưa gia nhập môn phái nào.

   2. Phần Thưởng:

   Ngạo Tuyết Tiêu Phong.

   Lôi Động Cửu Thiên.

   Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả các môn phái khác đều có thể làm nhiệm vụ này để nhận phần thưởng điểm danh vọng, nhưng không học được chiêu thức).

   Các bước thực hiện nhiệm vụ

   - Bước 1: Đến gặp Thán Tức Lão Nhân (191/201). Ông ta khuyên bạn ra sau ngọn núi, chắc hẳn bạn cũng tò mò không hiểu chuyện gì ẩn chứa bên trong.

   - Bước 2: Ra sau núi, gặp Ngư Tố Chân và Thiệu Bảo Nhi (186/204) nhấp vào một trong hai người sẽ nghe họ trò chuyện. Nhưng cuối cùng bạn cũng bị phát hiện ra, thôi quay về hỏi Thán Tức Lão Nhân là tốt nhất.

   - Bước 3: Quay lại gặp Thán Tức Lão Nhân (191/201). Lão ta nhờ bạn ngăn chặn nội chiến trong phái.

   - Bước 4: Quay lại sau núi, đánh bại Ngư Tố Chân và Thiệu Bảo Nhi (186/204). Lưu ý: Sau khi đánh bại 1 người, khoảng 10 giây sau, người đó sẽ hiện ra lại, nhưng chỉ cần né người đó, đánh người còn lại, không cần phải tiêu diệt được 2 anh em Ngư - Thiệu cùng 1 lúc mà chỉ cần giết mỗi người một lần.

   - Bước 5: Trở lại Côn Lôn Phái gặp Thán Tức Lão Nhân, hoàn thành nhiệm vụ.

   Nhiệm vụ ký danh đệ tử

   Các bước thực hiện nhiệm vụ

   - Bước 1: Để đến được Côn Lôn, bạn hãy đi đến Phượng Tường phủ, tiếp đến Long Môn trấn, rồi đi lên hướng Bắc là tới. Khi đến địa phận của phái Côn Lôn thì tìm đến Đồng Tịch Nhan (178/194) và nhận lời đi giúp cô ta bắt con Kim Tơ Hầu.

   - Bước 2: Đi thẳng lên hướng Bắc đến Khoái Hoạt Lâm tìm con Kim Tơ Hầu (217/200). Nhưng chưa thể bắt được nó.

   - Bước 3: Bạn hãy tìm 1 chùm quả Sơn Lý Hồng (214/207) là loại thức ăn ưa thích nhất của con Kim Tơ Hầu. Cuối cùng các hạ cũng bắt được con khỉ lông vàng đó và đem về cho Đồng Tịch Nhan.

   - Bước 4: Sau đó các hạ vào Chính Điện để ra mắt Tuyền Cơ Tử (190/195) và trở thành đệ tử ký danh của phái Côn Lôn.

  • Kỹ Năng Côn Lôn Đao

   Ưu Điểm

   - Hiệu ứng kỹ năng băng sát và choáng cao

   - Chiêu thức tầm xa và khá rộng

   - Có kỹ năng chạy và kháng cao

   - Kỹ năng choáng của Côn Lôn cực cao nếu có bùa hỗ trợ

   - PK solo hoặc đánh hội đồng cực tốt

   - Là đồng đội tốt khi có kỹ năng buff hỗ trợ cho đồng đội

   - Cực kỳ hữu ích trong vượt ải hoặc săn boss

   - Cấp càng cao thì càng mạnh

   Nhược Điểm

   - Máu khá thấp dễ bị đột tử

   - Đòi hỏi cần điểm kỹ năng nhiều

   - Trình PK phải cực cao để hạ gục nhanh đối thủ

   - Trang bị thấp không đánh được

   - Kỹ năng dễ đánh hụt khi ở xa

   Cách tăng điểm tiềm năng

   - Sức mạnh: 100%

   - Sinh khí: không cần thiết

   - Thân pháp: không cần thiết

   - Nội công: không cần thiết

   Kỹ Năng Côn Lôn Kiếm Pháp

   Ưu Điểm

   - Chiêu thức tầm xa và khá rộng, choáng cực cao

   - Kháng cao

   - kỹ năng choáng của Côn Lôn cực cao nếu có bùa hỗ trợ

   - PK solo hoặc đánh hội đồng cực tốt

   - Là đồng đội tốt khi có kỹ năng buff hỗ trợ cho đồng đội

   - Cực kỳ hữu ích trong vượt ải hoặc săn boss

   - Cấp càng cao thì càng mạnh

   Nhược Điểm

   - Đòi hỏi cần điểm kỹ năng nhiều

   - kỹ năng dễ đánh hụt khi ở xa

   Cách tăng điểm tiềm năng

   - Sức mạnh: không cần thiết

   - Sinh khí: 100%

   - Thân pháp: không cần thiết

   - Nội công: không cần thiết

   Kỹ Năng Côn Lôn Bùa Chú

   Ưu Điểm

   - Hỗ trợ cho đồng đội

   - Hiệu ứng bùa chú cực kỳ khó chịu

   Nhược Điểm

   - Trang bị cao để sống sót tốt

   Cách tăng điểm tiềm năng

   - Sức mạnh: không cần thiết

   - Sinh khí: 100%

   - Thân pháp: không cần thiết

   - Nội công: không cần thiết   Lưu ý: đây chỉ là hướng dẫn tổng quan, mỗi nhân sỹ sẽ có sự lựa chọn cho riêng mình trên con đường hành tẩu giang hồ.

  • Nhiệm vụ cấp 10

   Nhiệm vụ cấp 20

   Nhiệm vụ cấp 30

   Nhiệm vụ cấp 40

   Nhiệm vụ cấp 50

   Nhiệm vụ xuất sư

   Nhiệm vụ trùng phản sư môn

   Nhiệm vụ ký danh đệ tử

   Nhiệm vụ cấp 90