Võ lâm truyền kỳ 1 mobile|JX1 Efun Mobi
 • Võ Đang


  • Thái Cực Thần Công - Võ Đang

   Tổ sư sáng lập ra Võ Đang phái là “Lạp Tháp Đạo nhân” Trương Tam Phong. Trương Tam Phong có tên là Trương Toàn Nhất, còn gọi là Trương Quân Bảo, “Tam Phong” là đạo hiệu.

   Nghe nói Trương Tam Phong vốn là đạo sĩ ở Võ Đang Sơn được vua Huy Tông (vị vua cuối cùng của thời Bắc Tống) mời lên Kinh để đàm đạo trên đường đi ông đã gặp thích khách Trương Tam Phong một mình giết chết hơn 100 võ lâm cao thủ, sau này về núi đã sáng lập ra phái “Nội Gia Quyền”. Lại có truyền thuyết nói rằng:” Trương Tam Phong vốn xuất thân từ Thiếu Lâm Tự tinh thông “Thập Bát Ban võ nghệ” nhưng trong quá trình luyện võ tại Thiếu lâm đã có nhiều bất đồng về tư tưởng võ học, nhiều lần làm phật lòng các vị Phương Trượng. Có lần Trương Tam Phong đã sử dụng những chiêu thức do mình sáng chế ra đánh bại một vị Phương Trượng sư phụ nên bị đuổi ra khỏi Thiếu Lâm tự. Về sau đã khai sáng nên Võ Đang phái còn gọi là “Nội gia quyền”. Lại cũng có một thuyết khác nữa về Vị này, thuyết đó nói rằng Trương Tam Phong vốn xuất thân là một đầu bếp của chùa Thiếu Lâm, sau nhờ cơ duyên mà lãnh hội được một phần của Nhất đại Kinh thư, lại nhờ thông minh hơn hẳn người thường nên sau này tài năng xuất chúng, tự mình đứng ra lập phái.

   Dù là truyền thuyết nào đi nữa, khi nhắc tới ông, mọi người đều một lòng tôn kính nhờ tài năng và đức độ hơn người của ông. Thế nhân gọi Trương Tam Phong là “Nhất đại tông sư”. Trương Tam Phong vừa là tổ sư của “Võ Đang Nội Gia quyền”, vừa là Thủy tổ sáng lập ra “Thái cực quyền”. “Nội gia quyền” phân làm bốn hướng: “Thái cực, Bát quái, Hình ý và Thái thành” lấy Thái cực làm chủ.

   Võ Đang phái cũng lâu đời và nổi danh không thua gì Thiếu Lâm. Võ Lâm về sau đã có câu nói: "Bắc tôn Thiếu Lâm, Nam sùng Võ Đang".

   Võ Đang phái đệ tử đa số là nam giới, lấy sự hiệp nghĩa mà vang danh thiên hạ. Đồng môn với nhau luôn lấy nghĩa khí, đạo lý làm trọng.

   Võ Đang sơn còn gọi là Thái Hòa sơn được mệnh danh là: "Trung Quốc đạo giáo danh sơn”!

   Đệ tử của Võ Đang không bắt buộc phải ăn chay, có thể kết hôn, vì vậy đệ tử của Võ Đang phân làm hai loại: "chay giới" và “không chay giới”, song chưởng môn thì bắt buộc phải ăn chay. Các môn đệ nếu như không ăn chay sẽ không thể tiếp quản chức vị chưởng môn. Tuyệt kỹ trấn môn là Thái Cực Thần Công.

   Một số chiêu thức của Võ Đang: Võ Đang kiếm pháp, Võ Đang Quyền pháp, Thiên Địa Vô Cực, Vô Ngã Vô Kiếm, Thái Cực Thần Công.

  • Nhiệm vụ cấp 10

   1. Sẽ được phong là: Nhàn Tán Đạo Nhân.

   2. Học được võ công:

   Võ Đang Kiếm Pháp.

   Võ Đang Quyền Pháp.

   3. Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Tử Tiêu Đại Điện, Đạo Nhất Chân Nhân.

   Các bước thực hiện nhiệm vụ

   - Bước 1: Đến Tử Tiêu Đại Điện (212/193) gặp Chưởng môn Đạo Nhất Chân Nhân, tiếp nhận nhiệm vụ đi học Đạo Đức Kinh, một trong những điều cơ bản để trở thành đệ tử Võ Đang.

   - Bước 2: Ra phía sau Đại Điện, đi về phía Tây, đến một bờ hồ gặp Diệp Tiếp Mỹ (213/190).

   - Bước 3: Trở về Tử Tiêu Đại Điện gặp Đạo Nhất Chân Nhân sẽ hỏi bạn mấy câu (Đáp án sẽ là: C, B, B). Nếu đáp chính xác, nhiệm vụ hoàn thành, nếu chọn sai bạn có thể nhấp vào lời thoại để chọn lại đáp án.

   Nhiệm vụ cấp 20

   1. Sẽ được phong là: Thanh Tu Đạo Nhân.

   2. Học được võ công:

   Thất Tinh Trận.

   3. Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Phụ Mẫu Điện, Đào Thạch Môn.

   Các bước thực hiện nhiệm vụ

   - Bước 1: Đến Phụ Mẫu Điện (202/193) gặp Đào Thạch Môn, tiếp nhận nhiệm vụ truy tìm đạo bào.

   - Bước 2: Đi vào Hỏa Lang động (240/187) phía sau núi, đánh bại bốn con Sói đỏ (188/191; 205/181; 218/199; 210/190) có thể sẽ lấy được một chiếc áo Thiên Tầm Đạo Bào bị cắn rách.

   - Bước 3: Mang áo trở lại Phụ Mẫu điện gặp Đào Thạch Môn. Ông ta rất buồn vì áo đã bị rách.

   - Bước 4: Mang áo đến Tương Dương, vào Tiệm tạp hóa (203/203) để vá lại.

   - Bước 5: Lại đi vào Hỏa Lang động, đánh bại Dã Hãn (197/178; 209/183; 219/186; 211/202; 193/199), cứu được đứa bé nó sẽ tặng cho bạn một con Thiên Tầm.

   - Bước 6: Trở lại tiệm tạp hóa gặp ông chủ, ông ta đã vá giúp cho bạn chiếc áo.

   - Bước 7: Trở lại Phụ Mẫu điện, giao áo cho Đào Thạch Môn, hoàn thành nhiệm vụ.

   Nhiệm vụ cấp 30

   1. Sẽ được phong là: Tuần Sơn Đại Nhân.

   2. Học được võ công:

   Kiếm Phi Kinh Thiên.

   Bát Cấp Nhi Phục.

   3. Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Thập Phương điện, Từ Đại Nhạc.

   Các bước thực hiện nhiệm vụ

   - Bước 1: Đến Thập Phương điện (203/198) gặp Từ Đại Nhạc, tiếp nhận nhiệm vụ.

   - Bước 2: Từ Võ Đang -> Tương Dương -> đến phía Đông Phục Ngưu Sơn, đánh bại Đại Hỏa hổ (225/205; 202/207), Đại Tuyết Lang (240/193; 217/198), Đại Thanh Lang (234/199; 251/203; 225/186;217/191), có thể lấy được cỏ Họa Mi.

   - Bước 3: Lấy được năm cây cỏ Họa Mi, trở về giao cho Từ Đại Nhạc , hoàn thành nhiệm vụ.

   Lưu ý: Bạn cần phải lấy thật nhanh năm cọng cỏ và trở về giao cho Từ Đại Nhạc. Nếu bạn giao không đủ hoặc về quá thời gian thì phải thực hiện nhiệm vụ lại từ đầu.

   Nhiệm vụ cấp 40

   1. Sẽ được phong là: Nhập Quan Đạo Nhân.

   2. Học được võ công:

   Thế Vân Tung

   3. Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Chu Vân Tuyền.

   Các bước thực hiện nhiệm vụ

   - Bước 1: Ra phía sau Tử Tiêu Đại Điện, đi về phía Đông, đến bờ hồ Thanh Thủy gặp Chu Vân Tuyền (219/192), tiếp nhận nhiệm vụ đi đưa thư.

   - Bước 2: Đến Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn -> Kê Quán động, gặp Nhuận nương (202/184) yêu cầu bạn đánh bại năm con Bạch Ngọc Hổ (198/182; 192/188; 210/185; 206/193; 207/180) của cô ta.

   - Bước 3: Sau khi đánh bại chúng, trở lại gặp Nhuận nương.

   - Bước 4: Lại đi vô trong động đánh Nhuận Nương Gia Hổ và Nhuận Nương Gia Báo (212/171; 202/176; 191/173; 220/183), có thể lấy được thư hồi âm (xác suất 30%).

   - Bước 5: Trở lại Võ Đang, đến Tử Tiêu Đại Điện (212/193) giao thư hồi âm cho Chưởng môn Đạo Nhất Chân Nhân, hoàn thành nhiệm vụ.

   Nhiệm vụ cấp 50

   1. Sẽ được phong là: Chưởng Kinh Đạo Nhân.

   2. Học được võ công:

   Tọa Vọng Vô Ngã.

   3. Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Long Hổ điện, Đơn Tư Nam.

   Các bước thực hiện nhiệm vụ

   - Bước 1: Đến Long Hổ điện (213/196) gặp Đơn Tư Nam, tiếp nhận nhiệm vụ hành thiện, đi trừ gian diệt hại.

   - Bước 2: Đến Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn -> Kê Quán động -> Thiên Tâm động (nằm góc trái dưới), đánh bại tên Đầu mục Thổ phỉ Thiết Cước (189/197) sẽ lấy được một vạn lượng bạc (xác suất 30%).

   - Bước 3: Trở về Võ Đang gặp Đơn Tư Nam, phục mệnh.

   - Bước 4: Đến Tương Dương tìm Trịnh Gia Tẩu Tử (206/204), tặng hết một vạn lượng cho cô ta.

   - Bước 5: Trở về Võ Đang gặp Đơn Tư Nam, hoàn thành nhiệm vụ.

   Nhiệm vụ xuất sư

   1. Sẽ được phong là: Huyền Vũ Thần Thị.

   2. Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Tử Tiêu Đại Điện, Đạo Nhất Chân Nhân.

   Các bước thực hiện nhiệm vụ

   - Bước 1: Đến Tử Tiêu Đại Điện gặp Đạo Nhất Chân Nhân (212/193), tiếp nhận nhiệm vụ lấy 3 món bảo vật phía sau núi.

   - Bước 2: Bạn ra sau núi sẽ thấy 3 chiếc bảo rương. Cái thứ nhất (237/182) ghi rằng “Gần đây bệnh dịch hạch đang lan tràn trong doanh trại quân Tống….”, cần phải đến Tương Dương tìm ông chủ dược điếm.

   - Bước 3: Đến Tương Dương gặp ông chủ dược điếm (201/202), biết được muốn ngăn chặn dịch bệnh cần 5 loại thuốc.

   - Bước 4: Đi lên Phục Ngưu Sơn, có thể tìm thấy Đương Quy (249/215), Hợp Hoan (226/228), Huyền Sâm (218/225), Phòng Kỷ (239/222), Chu Sa (222/228). Khi đã tìm đủ, quay về giao cho ông chủ dược điếm. Mở chiếc rương thứ nhất, bạn lấy được Ngọc Thanh Chân Kinh.

   - Bước 5: Bạn đến chiếc rương thứ 2, trên rương có ghi: “Gấn đây khí giới chống Kim không đủ…” yêu cầu bạn đến Tương Dương Tìm thợ rèn giúp đỡ.

   - Bước 6: Gặp thợ rèn (193/201) ông ta cần thêm khoáng thạch, bạn có thể tìm thấy Từ Thiết Khoáng (177/186), Lượng Ngân Khoáng (175/192) và Xích Đồng Khoáng (183/186) đem về cho ông ta.

   - Bước 7: Bạn quay về Võ Đang mở chiếc rương thứ 2 lấy được Thượng Thanh Chân Kinh.

   - Bước 8: Đi đến chiếc rương thứ 3, trên rương viết “Đi cảnh cáo chủ tướng Tương Dương, trừ gian diệt bạo…”, đến nha Nha Môn Tương Dương (199/200) đối thoại với tên Nha Môn Vệ Binh, biết được tên Chủ Tướng đã chui vào mật đạo sau nha môn (218/201).

   - Bước 9: Vào mật đạo sau nha môn, đánh bại tên Tương Dương Thủ Tướng (218/201), quay về rương thứ 3, lấy được Thái Thanh Chân Kinh.

   - Bước 10: Cuối cùng quay về Tử Tiêu Đại Điện gặp Đạo Nhất Chân Nhân, hoàn thành nhiệm vụ.

   Nhiệm vụ trùng phản sư môn

   1. Yêu Cầu: Người chơi đã xuất sư, đẳng cấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào, có thể đến gặp trưởng môn của phái giao 5 vạn lượng để trùng phản sư môn. Từ đó về sau có thể tùy ý ra vào sư môn.

   2. Phần Thưởng:

   Thái Cực Thần Công.

   Vô Ngã Vô Kiếm.

   Tam Hoàn Thao Nguyệt.

   3. Được phong là: Huyền Võ Chân Quân.

   Nhiệm vụ cấp 90

   1. Yêu Cầu: Từ cấp 90 trở lên, danh vọng trên 240 điểm, là Võ Đang ký danh đệ tử, trước mắt chưa gia nhập môn phái nào.

   2. Phần Thưởng:

   Thiên Địa Vô Cực.

   Nhân Kiếm Hợp Nhất.

   Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả các môn phái khác đều có thể làm nhiệm vụ này để nhận phần thưởng điểm danh vọng, nhưng không học được chiêu thức).

   Các bước thực hiện nhiệm vụ

   - Bước 1: Về Võ Đang, đến gặp đạo trưởng Lý Thiên Mục (216/196) xin học võ. Ông ta muốn bạn tìm đến sự huynh của ông ta là Chu Văn Tuyền.

   - Bước 2: Tìm đến Chu Văn Tuyền (219/192) đối thoại. Sau một hồi tranh luận, hắn ta lại kêu bạn đi gặp Lý Thiên Mục.

   - Bước 3: Đến Lý Thiên Mục thỉnh giáo, bạn học được nhiều điều và nhận lời quay lại khuyên Chu Văn Tuyền.

   - Bước 4: Khi đến gặp Chu Văn Tuyền thì hắn cũng có chuyện cần xuống núi, bạn đành phải quay lại gặp Lý Thiên Mục.

   - Bước 5: Lý Thiên Mục chỉ mới nghe kể đã đoán biết mọi sự tình, liền sai bạn xuống núi theo bảo vệ Chu Văn Tuỵền.

   - Bước 6: Từ Võ Đang đi Tương Dương -> Phục Ngưu sơn đông -> Kê Quan động ->Thiên Tâm Động (187/202) -> Phục Ngưu sơn tây (209/181), khi quay ngược vào động bạn nghe được tiếng kêu la của Chu Văn Tuyền, không ngần ngại bạn xông vào ứng cúu.

   - Bước 7: Đánh bại Lôi Quyết, cứu đươc Chu Văn Tuyền, quay về Võ đang gặp Lý Thiên Mục, hoàn thành nhiệm vụ.

   Nhiệm vụ ký danh đệ tử

   Các bước thực hiện nhiệm vụ

   - Bước 1: Đến núi Võ Đang gần Tương Dương phủ. Trên đường đi lên núi, bạn để ý thấy bên cạnh một cái giếng nước có một tên thị đồng của Võ Đang đang đứng khóc. Bạn mới lại gần nó hỏi thăm và được biết tên của y là Thanh Phong (196/211) do sơ ý làm chiếc Thùng gỗ dùng để lấy nước rơi xuống dưới giếng.

   - Bước 2: Khi xuống tới đáy giếng bạn mới nhận ra đó là một mê cung với tên gọi là Mê cung Tĩnh Để, và các hạ phải tìm đánh các con vật sau đây, đến khi nào tìm được cái Thùng gỗ thì thôi:

   - Trăn lớn (217/196), (193/207), (192/212)

   - Cóc lớn (204/187)

   - Bước 3: Khi có được rồi, bạn quay lại miệng giếng để lên trên, nhưng khổ thay, bờ giếng thì quá cao và thành giếng thì quá trơn, không sao mà lên được. Đừng lo, hãy sử dụng tấm bùa phép Thổ Địa Phù (cách này nhanh nhất), hoặc giả sử có quên mang theo người thì hãy đi đến cuối mê cung (206/197) sẽ có đường ra thôi. Sau đó các hạ trả lại chiếc Thùng gỗ cho tên tiểu đạo sĩ nhí Thanh Phong là xong.

  • Kỹ Năng Võ Đang Kiếm Pháp

   Ưu Điểm

   - Có kỹ năng gia tăng tốc độ

   - Chiêu thức có độ giật cao khi bắt đối phương

   - Băng sát và choáng sẽ làm đối thủ khó chạy được

   - Khi bị đối phương đánh thì rút máu và mana thay vì rút máu như những phái khác

   Nhược Điểm

   - Phải di chuyển liên tục để bắt đối thủ

   - Cấp thấp sẽ rất khó đánh

   Cách tăng điểm tiềm năng

   - Sức mạnh: số điểm còn lại

   - Sinh khí: không cần thiết

   - Thân pháp: khoảng 150-200

   - Nội công: 50-300

   Kỹ Năng Võ Đang Quyền

   Ưu Điểm

   - Chiêu thức phạm vi diện rộng

   - PK hội đồng và solo khá tốt

   - Cực kỳ trâu bò với bộ kỹ năng

   - Nâng điểm tiền năng sẽ tăng lực tay và độ trâu của võ đang

   - Cách chơi Võ Đang không quá khó

   Nhược Điểm

   - Dễ bị khắc chế bởi hệ Mộc

   - Bơm máu không hợp lý dễ bị sốc dame của đối phương

   Cách tăng điểm tiềm năng

   - Sức mạnh: không cần thiết

   - Sinh khí: không cần thiết

   - Thân pháp: không cần thiết

   - Nội công: 100%   Lưu ý: đây chỉ là hướng dẫn tổng quan, mỗi nhân sỹ sẽ có sự lựa chọn cho riêng mình trên con đường hành tẩu giang hồ.

  • Nhiệm vụ cấp 10

   Nhiệm vụ cấp 20

   Nhiệm vụ cấp 30

   Nhiệm vụ cấp 40

   Nhiệm vụ cấp 50

   Nhiệm vụ xuất sư

   Nhiệm vụ trùng phản sư môn

   Nhiệm vụ ký danh

   Nhiệm vụ cấp 90